คูปอง

NU chayamachi

  • บริการ

Bodysh

NU chayamachi 4F

ใส่ใจต่อเมือง ราคา เทคนิค และการต้อนรับลูกค้า
Bodysh ไม่เคยละความพยายามในทุกๆ วันด้วยความคิดที่อยากจะตอบสนองต่อความคาดหวังของทุกคนเช่นนั้น สามารถเลือกน้ำมัน 13 ชนิดได้จากสภาพร่างกายหรืออารมณ์

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

Bodysh

ส่วนลด 300 เยนสำหรับลูกค้าใหม่


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)