คูปอง

Diamor Osaka

  • แฟชั่น

Discoat petit

Diamor Osaka

Discoat Petit ที่พัฒนาเพื่อทำให้สิ่งของ เรื่องราว และไลฟ์สไตล์ของเด็กสาวช่วยเปลี่ยนเวลาในหนึ่งวันให้มีความสุข เราคัดสรรและนำเสนอสินค้าที่เรียบง่ายและนำมาประยุกต์ได้ดี สินค้าเบ็ดเตล็ดเสื้อผ้ากับเครื่องประดับ และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นสินค้าพิเศษของทางร้านเป็นหลัก

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

Discoat petit

ส่วนลด 5% สำหรับสินค้าทุกชิ้นในร้าน

*ยกเว้นสินค้าลดราคา


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)