คูปอง

HANKYU SANBAN GAI

  • แฟชั่น
  • สินค้าเบ็ดเตล็ด

FONTAINE COUTURE

HANKYU SANBAN GAI South Wing B1F

นำเสนอวิกที่พนักงานผู้เชี่ยวชาญจะเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละคน

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

FONTAINE COUTURE

เฉพาะท่านที่ซื้อสินค้า ส่วนลด 10% (มีสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ)
สำหรับท่านที่ลองชุดอย่างเดียว จะมีของชำร่วยให้


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)