คูปอง

NU chayamachi

  • อื่น ๆ

Furisode Studio Luvri

NU chayamachi 7F

ไปสู่เวทีใหม่ที่คุณจะได้เป็นตัวตนแบบที่ปรารถนา นี่คือร้านชุดกิโมโนที่รวม "ความชอบ" ของเด็กสาวเอาไว้

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

Furisode Studio Luvri

ฟรีปฎิทิน


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)