คูปอง

HERBIS PLAZA ENT

  • สินค้าเบ็ดเตล็ด
  • ยา/เครื่องสำอาง

grand musée

HERBIS PLAZA ENT 3F

ร้านที่นำเสนอสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ซึ่งเรียงรายไปด้วยน้ำหอมในห้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผมและร่างกาย

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

grand musée

ฟรีเซ็ตบัตรเขียนข้อความจิ๋วผลิตในญี่ปุ่นพิเศษของทางร้าน 1 ชิ้นเมื่อมียอดใช้จ่ายมากกว่า 1,500 เยนขึ้นไป (ไม่รวมภาษี)


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)