คูปอง

HANKYU SANBAN GAI

  • สินค้าเบ็ดเตล็ด

IPPINSAN

HANKYU SANBAN GAI South Wing B1F

"ใช้งานได้ง่าย ใช้ได้ไปตลอด และเติมเต็มชีวิตประจำวันของคุณ"
เราคัดสรรสินค้าที่ค่อนข้างดี และสินค้าชั้นเยี่ยมจากญี่ปุ่น ขอเชิญคุณมาเพลิดเพลินกับของขวัญแสนพิเศษและสินค้าที่ระลึกที่ทำให้พึงพอใจทั้งอาหาร ขนม ไปจนถึงสินค้าเบ็ดเตล็ด

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

IPPINSAN

ส่วนลด 5%

*มียกเว้นในบางรายการ


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)