คูปอง

HEP FIVE

  • แฟชั่น

jeune gens

HEP FIVE 3F

ร้านที่คัดสรรสินค้าประเภทกระเป๋า เครื่องประดับ และนาฬิกาซึ่งรวบรวมสินค้าต่างๆ อันเต็มไปด้วยความฝันจนเหมือนได้เทออกมาจากคลังสมบัติหรือกล่องของเล่น!

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

jeune gens

ลด 10%
มีสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)