คูปอง

HEP FIVE

  • แฟชั่น

LiLiy

HEP FIVE 4F

ร้านที่เรียงรายไปด้วยสินค้าแฟชั่นซึ่ง "ให้ความสำคัญด้านความทันสมัยและราคาย่อมเยา" และได้รับการสนับสนุนจากผู้นำด้านแฟชั่นที่เป็นนักเรียนมัธยมปลาย

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

LiLiy

ลด 10% สำหรับสินค้าทุกรายการ


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)