คูปอง

HANKYU SANBAN GAI

  • อาหารญี่ปุ่น
  • เท็มปุระ

Tempura Makino

HANKYU SANBAN GAI South Wing 2F

แม้ว่าราคาจะสมเหตุสมผล แต่คุณก็ยังจะได้เพลิดเพลินไปกับ "วิธีการทอดใหม่ทุกครั้ง" ที่ให้บริการเฉพาะอาหารทอดสดใหม่โดยไม่มีการทำไว้ล่วงหน้า

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

Tempura Makino

อาหารชุดตามฤดูกาล


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)