คูปอง

Diamor Osaka

  • บริการ

Queensway

Diamor Osaka

การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Reflexology) สไตล์อังกฤษของ Queensway นั้น มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นเทคนิคเฉพาะตัวซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่อื่น มีบริการคอร์สเท้าตั้งแต่ 25 นาทีและคอร์สตัวตั้งแต่ 15 นาที

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

Queensway

ยืดเวลาทุกคอร์สไปอีก 5 นาที


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)