คูปอง

Diamor Osaka

  • บริการ

Refresh hands

Diamor Osaka Casual Street

มีคอร์สดูแลร่างกายที่เน้นร่างกายส่วนบน คอร์สดูแลเท้าที่จะกดจุดตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงฝ่าเท้า คอร์สศีรษะที่จะช่วยให้ผ่อนคลายทั้งศีรษะ

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

Refresh hands

เพิ่มเวลาฟรี 5 นาทีทุกคอร์ส


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)