คูปอง

GRAND FRONT OSAKA SHOPS & RESTAURANTS

  • อาหารญี่ปุ่น

TACHIBANA

GRAND FRONT OSAKA SHOPS & RESTAURANTS South Building 7F

ร้านเหล้าญี่ปุ่นและอาหารญี่ปุ่นสไตล์สบายๆ ที่เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งสี่ฤดูกาล ขอแนะนำ "อาหารประเภทเต้าหู้" "อาหารประเภทปลา" "อาหารประเภทหมู" ที่ใช้วัตถุดิบซึ่งคัดสรรมาเป็นอย่างดี

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

TACHIBANA

ฟรีสาเกญี่ปุ่นหนึ่งแก้วหรือซอฟต์ดริงค์เมื่อสั่งอาหาร


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)