คูปอง

HANKYU SANBAN GAI

  • สินค้าเบ็ดเตล็ด

Tools

HANKYU SANBAN GAI South Wing B1F

ร้านอุปกรณ์ศิลปะที่บริหารตรงโดย COPIC จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะ เครื่องเขียน และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ

กรุณาแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนแก่พนักงานเมื่อต้องการใช้คูปอง (สามารถพิมพ์ออกมาได้)

คูปอง

Tools

ลด 10% สำหรับสินค้าประเภทเซ็ตยี่ห้อ COPIC (โคปิค)

*มีสินค้าบางส่วนที่ไม่ร่วมรายการ


(*คูปองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น)