ห้างสรรพสินค้า
Diamor Osaka

เป็นห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความสะดวกสบายเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับทางเดินใต้ดินสาธารณะ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเสนอสินค้า แฟชั่นและข้อมูลอย่าง "มีคุณภาพ" และ "มีรสนิยม" มีเป้าหมายหลักเป็นพนักงานออฟฟิศและนักธุรกิจที่ต้องการวิถีชีวิตแบบใหม่ในเมือง

ช็อปปิ้ง 11.00 - 21.00 น.
ร้านอาหาร 10.00 - 22.00 น.
หมายเหตุ อาจแตกต่างไปตามร้านค้า
URL https://www.diamor.jp/lang/en/

สามารถใช้คูปองร่วมได้ที่ Diamor Osaka เช่นกัน!

รับคูปอง!