คูปอง

มีคูปอง 2 ประเภท ได้แก่ คูปองที่ใช้กับแต่ละร้านค้าและคูปองที่ใช้ร่วมกันได้ในห้างสรรพสินค้า 6 แห่ง

คูปองร่วม

ลด 500 เยน

สามารถใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้า 6 แห่ง ดังนี้ :
GRAND FRONT OSAKA SHOPS & RESTAURANTS, HANKYU SANBAN GAI,
HEP FIVE, HERBIS PLAZA/PLAZA ENT, NU chayamachi / NU chayamachi PLUS and Diamor Osaka