ห้างสรรพสินค้า
HERBIS PLAZA / PLAZA ENT

มีร้านแบรด์ไฮเอนด์ระดับสากล, แฟชั่นบูติค, ร้าน Select shop และร้านอาหารที่ให้บริการอย่างประทับใจไม่รู้ลืมกว่า 140 ร้าน

HERBIS PLAZA

ช็อปปิ้งและบริการ 11.00 - 20.00 น.
ร้านอาหาร 11.00 - 22.30 น.
หมายเหตุ อาจแตกต่างไปตามร้านค้า
URL https://www.herbis.jp/lang/english/

HERBIS PLAZA ENT

ช็อปปิ้ง 11.00 - 20.00 น.
ร้านอาหาร 11.00 - 23.00 น.
บริการ 11.00 - 21.00 น.
หมายเหตุ อาจแตกต่างไปตามร้านค้า
URL https://www.herbis.jp/lang/english/

สามารถใช้คูปองร่วมได้ที่ HERBIS PLAZA / PLAZA ENT เช่นกัน!

รับคูปอง!