การเดินทาง

ย่านอุเมดะ โอซาก้าเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับสถานีฮังคิวโอซาก้า-อุเมดะ,สถานีฮันชินโอซาก้า-อุเมดะ, JR โอซาก้า, สถานีคิตะชินจิ, สถานีอุเมดะ รถไฟโอซาก้าเมโทร, สถานีฮิงาชิอุเมดะ และสถานีนิชิอุเมดะมากที่สุด ห้างสรรพสินค้าทั้ง 6 แห่งอยู่ในระยะที่เดินได้จากทุกสถานี