การเดินทาง

ย่านอุเมดะ โอซาก้าเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับสถานี สถานีอุเมดะ รถไฟฮังคิว , สถานีฮันชินอุเมดะ, JR โอซาก้า, สถานีคิตะชินจิ, สถานีอุเมดะ รถไฟโอซาก้าเมโทร, สถานีฮิงาชิอุเมดะ และสถานีนิชิอุเมดะมากที่สุด
ห้างสรรพสินค้าทั้ง 6 แห่งอยู่ในระยะที่เดินได้จากทุกสถานี