นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ความคิดพื้นฐาน

เว็บไซต์นี้ (ชื่อโดเมน umeda-sc.jp ต่อจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์นี้") มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ใช้บริการเว็บไซต์เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ (การให้ข้อมูลต่าง ๆ, การรับความคิดเห็น ฯลฯ) ในเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสมให้อยู่ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งาน

2. ขอบเขตของข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เว็บไซต์นี้จะรวบรวมข้อมูลชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต, ไอพีแอดเดรส, ข้อมูลการค้นหาในเว็บไซต์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกดูเว็บไซต์นี้โดยอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้ อนึ่ง รายละเอียดของคุกกี้ (ข้อมูลที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้) จำกัดไว้เฉพาะส่วนที่นำไปใช้เพื่อปรับปรุงการใช้งาน และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถปิดใช้งานคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้เช่นกัน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "3. นโยบายการใช้คุกกี้"

3. นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก คุกกี้จะชี้บ่งอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้ (โดยปกติจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์) แต่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลของผู้ใช้โดยตรง

คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ เช่น การกำหนดเซสชัน อย่างไรก็ตามคุกกี้ยังอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงฟังก์ชันของเว็บไซต์
  • รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์
  • แสดงโฆษณาตามความสนใจของลูกค้าจากเว็บไซต์นี้หรือบริษัทที่ให้บริการโฆษณาตามข้อมูลที่รวบรวมโดยการติดตามผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ต

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับเรา ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้อื่นนอกเหนือจากที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ได้ด้วยเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม (พาร์ตเนอร์ที่ทำการวิเคราะห์ของเรา บริษัทที่ให้บริการโฆษณา โซเชียลมีเดีย ฯลฯ) จากแบนเนอร์คุกกี้ที่แสดงบนเว็บไซต์และการตั้งค่าคุกกี้

*หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณจะไม่สามารถดูวิดีโอ Youtube บนเว็บไซต์ได้

เกี่ยวกับ Google Analytics

เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ เราจะใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์ และเมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้เบราว์เซอร์ บริการเหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล (ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ สัญชาติของผู้ใช้) โดยใช้คุกกี้

มูลความจริงทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เพื่อใช้ Google Analytics ถือเป็นความยินยอมของผู้ใช้

*โปรดดูคำอธิบายข้อตกลงการใช้งานของแต่ละบริการได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

4. ข้อจำกัดในการใช้งานและการให้บริการ

  • (1) เว็บไซต์นี้จะไม่ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตนที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 2 หรือมอบให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยตามกฎหมาย กรณีที่มีการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย เช่น การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การข่มขู่ หรือมีเหตุผลพิเศษอื่น ๆ
  • (2) ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง และจะดำเนินการภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ในกรณีมีการมอบหมายให้บุคคลที่สามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์นี้ถือครองอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะพิจารณาการเลือกผู้รับมอบหมายงานอย่างระมัดระวัง และจะกำกับดูแลให้ผู้รับมอบหมายงานควบคุมจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสมเช่นเดียวกับเว็บไซต์นี้

5. มาตรการเพื่อความปลอดภัย

ในการรวบรวมข้อมูล เว็บไซต์นี้มีการจัดการข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างเหมาะสมและใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

6. ขอบเขตการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น การจัดการข้อมูลของบริษัทในเครือถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละองค์กร

7. อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากมีการแก้ไขจะแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์นี้

8. ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป Hankyu Hanshin Building Management Co., Ltd.

อาคารฮันคิวเทอร์มินัล, 1-1-4 ชิบาตะ เขตคิตะ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์ : +81-6-6372-7900
เวลารับเรื่อง : 10.00 - 17.00 น. (JST)
(ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น และวันหยุดช่วงปีใหม่)