ปรับปรุงโฮมเพจใหม่แล้ว

2019.04.01

ขณะนี้เราได้ปรับปรุงโฮมเพจใหม่เรียบร้อยแล้ว
เราได้เพิ่มข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารของคูปองสุดคุ้ม คอลัมน์หรือข้อมูลแนะนำอุเมดะ รวมถึงลงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุเมดะหรือศูนย์การค้าที่เข้าใจง่ายเอาไว้อีกด้วย
ไปยังหน้าหลัก ข่าวสาร