การดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และข้อร้องขอต่อลูกค้าทุกท่าน

2020.08.21

ครั้งนี้เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้มีผู้คนมากมายเสียชีวิต เราเองก็ขอภาวนาจากใจให้บุคคลเหล่านั้นไปสู่สุคติ และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทุกท่านกับความสูญเสียนี้ อีกทั้งขอขอบคุณบุคลากรที่ทำงานในสถาบันทางการแพทย์ และทุกท่านที่ทุ่มเทในทุกๆ วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนี้เป็นอย่างยิ่ง
ในการเปิดทำการอีกครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เราเองก็ได้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานจึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ดังนี้
ซึ่งอาจจะสร้างความไม่สะดวกและความรำคาญใจให้กับลูกค้าทุกท่าน แต่เรียนมาเพื่อโปรดทำความเข้าใจด้วย

การดำเนินการในสถานที่ต่างๆ

 • ดำเนินการอย่างกระตือรือร้นในการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร
 • มีการจัดวางน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆ
 • มีการจัดวางน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆ
 • มีการควบคุมดูแลสภาพร่างกายอย่างจริงจัง เช่น ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างเคร่งครัด
 • มีการติดป้ายหรือโปสเตอร์จูงใจเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการการสร้างระยะห่างทางสังคม

ข้อร้องขอต่อลูกค้าทุกท่าน

 • โปรดหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการหากรู้สึกไม่สบาย
 • ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ล้างมือ ปิดปากเวลาไอ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้บริการ
 • จะมีผู้คนคับคั่งในช่วงเปิดให้บริการ จึงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงในการมาช่วงเวลาเปิดให้บริการ
 • ขอให้เว้นระยะห่างระหว่างลูกค้าท่านอื่นๆ เมื่ออยู่ในอาคาร
 • โปรดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีการจัดเตรียมไว้เมื่อมาใช้บริการ
 • งดใช้งานเครื่องเป่ามือ
 • งดให้ยืมรถเข็นเด็กในสถานที่บางแห่ง
 • จำกัดการใช้ที่นั่งที่ใช้ร่วมกัน หรือพื้นที่พักผ่อนบางส่วน
 • ในแต่ละร้านค้าก็ได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันต่างๆ จึงขอความกรุณาให้ทุกท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือตามมาตรการของร้านค้าด้วย

*อาจมีมาตรการรับมือบางส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่